Ekonomisk Otrygghet: En deskriptiv analys av migranters överskuldsättning

Research output: Book/ReportReportResearch

464 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten, som är resultat av samarbetet mellan Kronofogden och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, har sitt avstamp i rättens betydelse för att de niera och mäta överskuldsättning. Den lyfter upp och sammanför två av samhällets och rättssystemets stora problemområden: migration och överskuldsättning. Empirin i rapporten utgöras av en samkörning av Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas med Statistiska centralbyråns databas som har gett information om gäldenärernas socioekonomiska bakgrund. Den skapar ny kunskap kring överskuldsättning i samhället generellt och för migranter i synnerhet. I rapporten studeras dels vilka som är överskuldsatta i Sverige, dels vilka faktorer som påverkar överskuldsättningen. För att få en djupare förståelse av överskuldsättningens spridning undersöks även skillnaderna mellan statliga skulder och övriga skulder, samt om socioekonomiska variabler påverkar dessa skillnader.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherMedia-Tryck, Lund University, Sweden
Number of pages93
ISBN (Print)978-91-7753-587-4
Publication statusPublished - 2018 Feb 4

Publication series

NameSociology of Law Research Report
No.1
Volume2018
ISSN (Print)1404-1030

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this