Ekonomiska effekter av resfria möten

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

129 Downloads (Pure)

Abstract

De ekonomiska effekterna av resfria möten (RM) har jämförts med en organisations omsättning och beräknas i snitt uppgå till: reducerat behov tjänsteresor: 1 procent; ökade IT-kostnader: 0,25 procent och insparad restid: 0,5 procent. Effekten av ökad effektivitet och flexibilitet för de anställda och för organisationen är mer svårbedömd; men den kan vara lika stor som de andra effekterna tillsammans. På makronivå för Sverige skulle detta innebära minskade totalkostnader för tjänsteresor i företag och myndigheter med 18 miljarder kr, ökade IT-kostnader med 2-3 miljarder kr, och frigjord arbetstid värd 9 miljarder. Miljöbesparingen uppskattas till ytterligare en ½ miljard kr. Utöver detta tillkommer andra effekter av RM för organisationen vilka i dagsläget inte kan kvantifieras, men som enligt användarna är lika eller mer betydande än rese- och tidsbesparingen.
Original languageSwedish
PublisherInternational Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University
Number of pages10
Publication statusUnpublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

  • virtuella möten
  • resfria möten
  • videokonferens
  • webbmöten
  • telefonmöten
  • e-möten
  • tjänsteresor
  • miljö

Cite this