En finanspolitisk union för euron: lärdomar från federala stater

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport kartlägger vilken form av finanspolitiskt ramverk som bäst kan undvika de mekanis- mer som idag hotar den finansiella stabiliteten i euroområdet. Diskussionen bygger på en gransk- ning av de fiskala relationerna mellan den federala och delstatliga nivån i fyra federala stater: Argentina, Brasilien, Kanada och USA. En jämförelse mellan de fyra staterna visar på en tydlig skillnad. De federationer som har bindande no-bailout-regler uppvisar låg inflation och uthållig offentlig skuldsättning. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att en väl fungerande no-bailout- regel är en central förutsättning för att upprätthålla finanspolitisk disciplin hos de stater som ingår i euroområdet. En strikt no-bailout-klausul gör det sannolikt att prissättningen på statsobligationer utgivna av enskilda medlemsstater bidrar till disciplinerad finanspolitik på nationell nivå. En tro- värdig no-bailout-regel ger medlemsstaterna frihet att bestämma över storleken på och samman- sättningen av de offentliga inkomsterna och utgifterna utan behov av överstatlig kontroll.
Original languageSwedish
Pages (from-to)1-8
Number of pages8
JournalEuropapolitisk analys/SIEPS
Volume2011
Issue number10
Publication statusPublished - 2011 Oct

Subject classification (UKÄ)

  • Economics

Cite this