En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

En del saker berör människor till den grad att gängse normer och idéer ställs på huvudet. Synen på kroppen och hälsan är ett sådant fenomen. Längtan efter en speciell slags kropp är en historiskt välkänd drivkraft med konsekvenser för hur samtiden utformas. Den moderna biovetenskapen utgör i det sammanhanget en betydelsefull arena för mötet mellan människors drömmar och samhällets riktlinjer. Här ställs individers önskningar om exempelvis fysiskt välbefinnande mot övergripande värderingar -- här formuleras och omformuleras synen på kropp, hälsa och identitet.

I En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val undersöker humanistiska och medicinska forskare samspelet mellan biomedicin, kultur och individ. Den moderna medicinen är en framgångsrik vetenskap med stor genomslagskraft i samhället. Samtidigt utgör biotekniken en kulturell drömmaskin, en tankekonstruktion bestående av goda och onda drömmar. Ur denna smältdegel av vetenskapliga erövringar och enskilda människors förväntningar växer en regelrätt bioteknisk förhoppningsindustri fram.

Medverkande skribenter är Stefan Beck, Patrik Brundin, Peter Hagell, Klaus Hoyer, Lene Koch, Malin Ideland, Lena Larsson, Susanne Lundin och Thorvald Sirnes.
Original languageSwedish
PublisherNordic Academic Press
Number of pages2004
ISBN (Print)91-891116-58-5
Publication statusPublished - 2004

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Free keywords

  • stamceller
  • kultur
  • identitet
  • förhoppningsindustri
  • flervetenskap
  • biologi
  • kropp
  • ekonomi

Cite this