Energi för vägtransporter - utsikter mot 2020 och därefter

Research output: Book/ReportReportResearch

105 Downloads (Pure)

Abstract

De senast åren har produktionen alternativa drivmedel vuxit kraftigt. Drivkrafterna kan framförallt hänföras till ett växande intresse av att skydda klimatet och de politiska initiativ som följt av detta, stigande oljepriser och industriella och jordbrukspolitiska intressen.
I svallvågorna av den kraftiga expansionen av biodrimvedel har dock debatten alltmer börjat ifrågasätta nyttan och effekterna av en fortsatt expansion av biodrimvedel. Rapporten ger en översikt över kunskapsläget med avseende på klimatnytta och ekonomiskt potential för 1st generationens etanol och biodiesel, 2:a generationens biodrivmedel samt el via t.ex. plug-in hybrider. Raporten ger även olika scenarier för hur Sverige kan uppfylla det antagna EU direktivet om förnybar energi i transportsektorn till 2020.
Omställningen av energitillförseln inom transportsektron har bara börjat. Drivkrafterna, som bl.a syns i kriterierna i EUs direktiv, kommer dock att styra mot mer klimateffektiva drivmedel som baseras på avfall och skogsråvara jänmfört med dagens satsningar. Effektiva spannmålsbaserada drivmedel kan dock fortfarande behålla en relativt stor nisch även på längre sikt, bl.a p.g.a av satsningarna motiveras av flera olika skäl, bl.a. jordbrukspolitik. El spås att introduceras inom en inte alltför avlägsen framtid. Dock kommer det att ta lång tid innan elanvändningen via t.ex. plug-in hybrider märks i statistiken. Ökade krav på energieffektivisering kan driva på en utveckling mot dyrare fordon och därmned också mot förändrade former för att äga och utnyttja fordon, bl.a ökade bilpooler.
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem
Number of pages44
Volume68
ISBN (Print)9188360393
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameLUTFD2/TFEM--98/3021–SE + (1-44)
Volume68
ISSN (Print)1102-3651

Subject classification (UKÄ)

  • Energy Systems

Keywords

  • plug-in hybrid
  • energy
  • transport
  • biodiesel
  • etanol
  • biodrivmedel
  • biometan
  • klimat

Cite this