Energianvändning. Konsumenters beslut och agerande.

Research output: Book/ReportReportResearch

671 Downloads (Pure)

Abstract

Skriften inleds med en genomgång av kunskapsläget kring faktorer som påverkar kunders attityder, beteende samt faktorer kring beslut om inköp av vitvaror och investeringar i ny uppvärmningsteknik eller byggnadsåtgärder i bostaden. I översikten presenteras även kortfattat resultat kring ett antal svenska och internationella interventionsprojekt för energieffektivisering i hushåll. Forskningen i detta program har som fokus hushållens energianvändning för uppvärmning av bostaden. Fastighetsägare och förvaltare till flerbostadshus samt hushåll som bor i privata småhus ingår i studien. Förutom hushållens attityder och beteende kring energieffektivisering i hemmet analyseras hushållens kunskap och förmåga att påverka sina elkostnader genom att agera, dvs. ändra sitt avtal med eller byta elleverantör utifrån den information som förmedlas till dem. Forskningsprogrammet innehåller tre delprojekt nämligen Värme i bostäder; Att värma bostäder och Hushåll på elmarknaden.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Sociology, Lund University
Number of pages240
Volume2009:2
ISBN (Print)91-7267-298-6
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameResearch Reports in Sociology
Volume2009:2

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Communication Studies

Free keywords

 • sociology
 • sociologi
 • hushåll
 • bostäder
 • energianvändning
 • värme
 • hushållsel
 • köpbeslut
 • agerande
 • elleverantör

Cite this