Ett år av akademiskt skrivande: Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Unga forskare som vill göra akademisk karriär står inför många utmaningar. Deras tillvaro präglas av osäkra anställningar, motstridiga krav och begränsade erfarenheter av att stå på egna ben. Många befinner sig dessutom i familjebildande ålder. Kunskap om hur man kan göra för att må bra och nå framgång på sina egna villkor är sällsynt – få forskare låter andra få en inblick i deras forskartillvaro, och i hur den känns.

Med "Ett år av akademiskt skrivande" lyfter David Larsson Heidenblad på locket till sin egen forskartillvaro. Boken började sitt liv som en populär blogg om akademiskt skrivande och arbete. Här följer vi ett år av hans forskarliv och får ta del av tankar kring den akademiska karriären och vad en sådan innebär, reflektioner om skrivandets former och förutsättningar samt tankar om föräldraskap och jämställdhet.

Boken riktar sig till unga forskare som vill bemästra sin yrkesroll, men också till deras mentorer och andra som är intresserade av forskarlivets många olika aspekter.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages128
ISBN (Print)9789144140568
Publication statusPublished - 2020 Apr

Subject classification (UKÄ)

  • History

Free keywords

  • Finish on Time

Cite this