EU-gruppundantag med förhinder

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

119 Downloads (Pure)

Abstract

Artikel presenterar det nya förslaget till gruppundantag för tekniklicensavtal och granskar om kommissionen lyckas i sitt uppsåt att främja och förenkla tekniksamverkan i Europa. Dagens rättsläge diskuteras i avsnitt II. I avsnitt III presenteras det senaste förslaget översiktligt och därefter behandlas det nya marknadsandelsförslaget. I avsnitt V kommenteras hanteringen av marknadsuppdelning och därefter granskas inställning till konkurrensklausuler i avsnitt VI. Den administrativa proceduren diskuteras i avsnitt VII och artikeln avslutas med praktiska konklusioner och några tankar om hur svensk konkurrenslagstiftning kan komma att påverkas.
Original languageSwedish
Pages (from-to)793-819
JournalSvensk Juristtidning
Issue number10
Publication statusPublished - 1995

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • EU law
  • EU-rätt

Cite this