EU-skatterätt

Maria Hilling, Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Jesper Öberg

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Skatterätten har i mycket hög utsträckning påverkats av Sveriges medlemsskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EU-reglerna på ett tydligt sätt in i ett svenskt sammanhang. Både den svenska implementeringen av utfärdade direktiv och den svenska skatterättens förhållande till fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering behandlas utförligt.
Original languageSwedish
PublisherIustus förlag
Number of pages378
ISBN (Print)978-91-7678-772-4
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • fiscal law

Cite this