Europadomstolens första dom om sympatiåtgärder: Europakonventionen är tillämplig men brittiskt förbud godtogs

Research output: Contribution to journalLetter

Original languageSwedish
Pages (from-to)1-2
JournalEU & arbetsrätt
Issue number2
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • Europakonventionen
  • EU
  • arbetsrätt
  • stridsåtgärder
  • labour law
  • EU-rätt
  • EU law

Cite this