EU:s handel med utsläppsrättigheter och de globala obalanserna i klimatskyddet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterPopular sciencepeer-review

Original languageSwedish
Title of host publicationEuropaperspektiv: EU och de globala obalanserna
EditorsAntonina Bakardjieva-Engelbrekt, Lars Oxelheim, Thomas Persson
PublisherSantérus förlag
Pages109-131
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • environmental law
  • EU law
  • miljörätt
  • EU rätt
  • klimatskydd*

Cite this