Examensarbeten- att skriva uppdragsbaserade uppsatser och rapporter

Ulf Paulsson

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

På många utbildningar är det idag vanligt att det finns en uppdragsgivare som står bakom ett examensarbete. Det kan vara ett företag, en förvaltning, en branschorganisation eller liknande. Denna nya situation kan vara både utmanande och stimulerande.

I boken presenteras på ett enkelt sätt olika metodfrågor och logiken bakom olika metodkrav förklaras. Frågor som: varför måste det finnas källhänvisningar och varför måste de se ut på ett visst sätt besvaras. Boken innehåller exempel, handfasta beskrivningar och rekommendationer, och utgår från ett standardupplägg som man, om man så önskar, kan göra avvikelser från. En viktig utgångspunkt för boken är att se skrivandet som en resurseffektivitetsfråga där det gäller att utifrån givna resurser skapa så mycket ny relevant kunskap som möjligt.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages120
ISBN (Electronic)9789144133973
Publication statusPublished - 2020 Feb 10

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this