Förord

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscriptResearch

Abstract

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett i grunden juridiskt begrepp med avgörande betydelse för flera verksamhetsområden. Begreppet spelar en viktig roll i till exempel patientsäkerhetslagen och vi hittar det i ett flertal andra lagar och förordningar, till exempel i högskolelagen, miljöbalken och skollagen. Men hur skall begreppet förstås? Skall till exempelvis konjunktionen läsas bokstavligt som både-och eller rör det sig här om ett övermodigt eller? Vilken funktion har begreppet i olika juridiska sammanhang? Hur påverkar det juristernas vardag. Detta är den andra skriften i en serie av småskrifter som alla kommer att handla om vetenskap och beprövad erfaren- het. Det första av dessa häften ägnades uteslutande åt frågor rörande vetenskap och beprövad erfarenhet och medicin. Denna gång står juridiska frågeställningar i fokus, och vi tar oss an frågorna med hjälp av ett antal sakkunniga på området.
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskap och beprövad erfarenhet : Juridik
Place of PublicationLund
PublisherLunds universitet, VBE programmet
Pages7-8
Number of pages2
ISBN (Print)978-91-9835-751-6
Publication statusPublished - 2016

Subject classification (UKÄ)

  • Law
  • Philosophy
  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this