Förort i fokus - interventioner för miljoner : nordisk forskning om interventioner i "utsatta" bostadsområden : en kunskapsöversikt

Helene Lahti Edmark

Research output: Book/ReportReportResearch

2133 Downloads (Pure)

Abstract

De utsatta bostadsområdena har under årens lopp varit föremål för ett varierande tvärvetenskapligt intresse med inriktning allt ifrån arkitektur, byggteknik och allmänna kommunikationer, till samhällsvetenskapliga studier av bostadspolitikens effekter: befolkningssammansättningar, demokrati, segregation, osv. Forskningsfältet är således i sig mångfasetterat och kan sägas spegla olika perspektiv på ett snabbt föränderligt politiskt och empiriskt fält. Under 1990-talet har en ökande efterfrågan på utvärderingssatser i takt med ett ökat antal statliga satsningar lett till att allt fler studier av interventioner i bostadsområden vuxit fram.

Integrationsverket gav våren 2001 Socialhögskolan vid Lunds universitet i uppgift att skriva en kunskapsöversikt över forskning kring interventioner i utsatta bostadsområden i Sverige och övriga Norden på 1990-talet. Uppgiften bestod i att identifiera och kartlägga vad som är känt om insatser och utfall och att göra en begreppsutredning kring vad som avses med »utsatta stadsdelar«. Kunskapsöversikten, Förort i fokus - interventioner för miljoner, inriktas på publicerat forskningsmaterial och utesluter därmed bl.a. projekt- och verksamhetsrapporter författade av tjänstemän. Den begränsas huvudsakligen till forskning kring insatser i storstadsregionernas utsatta ytterstadsområden, framför allt kommunala insatser med stöd av statliga satsningar.Denna rapport ska ses som ett bidrag till en mer samlad bild av aktuell forskning kring området, framför allt genom att lyfta fram aktuella frågeställningar och erfarenheter som ett led i en pågående kunskapsutveckling.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameIntegrationsverkets rapportserie
ISSN (Print)1404-5370

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this