Försörjningskedjans framväxt och framtid

Ulf Paulsson

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

208 Downloads (Pure)

Abstract

Dagens moderna samhälle är ett i många avseenden sårbart samhälle. Det har inte varit någon medveten strävan utan är en konsekvens av att samhället till stor del kommit att bli uppbyggt kring försörjningskedjor (supply chains). I dessa hårt integrerade kedjor med ett flertal ofta globalt utspridda led flyter en ständig ström av fysiska varor, tjänster samt kombinationer av varor och tjänster.
I denna publikation görs en beskrivning och kort analys av försörjningskedjans framväxt och förändring från ca 1860 till idag och framöver till ca 2060. Dvs. en exposé av försörjningskedjans förändring under 200 år.
Original languageSwedish
Short descriptionTidigare bokkapitel i numera nedlagd bok
Media of outputPDF
Number of pages16
Publication statusPublished - 2017 Mar 13

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this