Facklig anslutning och makt - ett internationellt perspektiv

Research output: Contribution to journalArticle

71 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)19-22
JournalArbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Issue number85-86
Publication statusPublished - 1998

Bibliographical note

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
<a href=http://www.arbarkiv.nu/tid_ah/ah_085-86.htm>Om detta nummer av Arbetarhistoria</a>
<br>
<a href=http://www.arbarkiv.nu/publ_ah.htm>Om tidskriften Arbetarhistoria</a>
<br>
<a href=http://www.arbarkiv.nu>Hemsida Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek</a>

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • TCO
 • fackföreningar
 • social segregation
 • fackförbund
 • sociologi
 • sociology
 • sociologiska institutionen
 • arbetsliv
 • department of sociology
 • LO
 • arbetsmarknad
 • SACO
 • organisationsgrad
 • makt

Cite this