Facklig styrka eller reformistisk strategi?

Research output: Contribution to journalArticle

68 Downloads (Pure)

Abstract

Artikeln ”Facklig styrka eller reformistisk strategi?” publicerades i Zenit nr 4 (nr 86) 1984 som en kommentar till Anders Perssons recension i Zenit nr 2 (nr 84) 1984 av Anders Kjellbergs doktorsavhandling Facklig organisering i tolv länder (Lund: Arkiv förlag 1983). Redaktionen klippte dock av utrymmesskäl bort ett stycke som under rubriken ”Facklig styrka – än en gång!” publicerades i Zenit nr 1 (nr 87) 1985 (sid. 78). Följande utgåva av artikeln har kompletterats med det stycke som inte kom med i nr 4 1984.
Original languageSwedish
Pages (from-to)81-84
JournalZenit
Issue number4 (86)
Publication statusPublished - 1984

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi
  • strategi
  • reformism
  • facklig organisationsgrad
  • facklig organisering
  • facklig styrka

Cite this