Fenomenologins möjligheter i etnologin: Rapport från en nationell workshop.

Åsa Alftberg, Kristofer Hansson, Gunnel Olsson, Martin Gunnarson

Research output: Book/ReportReportResearch

1077 Downloads (Pure)

Abstract

Fredag den 17 december 2010 genomfördes en nationell workshop kring fenomenologins vara i etnologin vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Denna rapport är ett resultat från workshopen och skall ses som ett försök att intensifiera den diskussion som var på workshopen. Etnologin har tagit inspiration från fenomenologin och i denna filosofi har ämnet funnit teorier och metodologier för att utveckla kulturanalysen. Ibland har inspirationen kommit från de fenomenologiska klassikerna - Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir – andra gånger har inspirationen varit antropologer och sociologer som har varit starkt färgade av fenomenologin. Idag vågar vi påstå att det finns en så stor etnologisk diskussion och användning av denna filosofi att vi kan prata om en etnologisk tolkning av fenomenologi.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Number of pages41
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Keywords

  • Etnologi
  • Fenomenologi
  • Kulturanalys

Cite this