Festskrift till Håkan Hydén

Reza Banakar (Editor), Karl Dahlstrand (Editor), Lotti Ryberg Welander (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Festskriften till Håkan Hydén uppmärksammar att det 2018 är 40 år sedan Hydén disputerade, 30 år sedan Hydén blev professor i rättssociologi vid Lunds universitet och 10 år sedan Hydén blev innehavare av professuren till minne av Samuel von Pufendorf vid samma universitet. Festskriften innehåller bidrag från ca 60 forskare från olika universitet, från flera olika länder och med flera olika ämnestillhörigheter. Tryckningen av festskriften har möjliggjorts med generösa bidrag och stöd från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, Wahlgrenska stiftelsen och Stiftelsen Juristförlaget i Lund.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherJuristförlaget i Lund
Number of pages820
Volume1
Edition1
ISBN (Print)9789154405756
Publication statusPublished - 2018

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this