Fläderskära funnen i Blekinge – inkommen med importerad vass

Lars Fröberg, Bengt Nilsson

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Abstract

Fläderskära är en nordamerikansk art som spritt sig till de tempererade delarna av Europa. Introduktionen till Blekinge är intressant, eftersom arten följde med importerad vass från Tyskland, som skulle användas som en s.k. kvävefälla till Kallinge flygplats utanför Ronneby. Fläderskäran förekommer här i ett rikt bestånd och kanske den etablerar sig.
Original languageSwedish
Pages (from-to)12-14
JournalBlekingebläddran
Volume2015
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Botany

Cite this