Flödessamhället och dess sårbarhet

Ulf Paulsson

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

96 Downloads (Pure)

Abstract

I denna publikation görs en noggrann genomgång av bakgrunden till dagens flödesbaserade samhälle med dess sårbarhet. Vidare diskuteras frågan hur flödesbaserade avbrottsrisker definieras samt hur dess konsekvenser, inklusive s.k. domino-effekter, kan beskrivas. Även de teoriområden som tar upp denna typ av risker behandlas.
Dagens moderna samhälle är till stor del uppbyggt kring försörjningskedjor (supply chains). I dessa hårt integrerade kedjor med ett flertal ofta globalt utspridda led flyter en ständig ström av fysiska varor, tjänster samt kombinationer av varor och tjänster. Ett avbrott i något av flödena kan lätt få stora negativa konsekvenser, både för det enskilda företaget men även för samhället i stort.
Det enskilda företagets (eller organisationens) försörjningskedja och dess omvärld är under ständig förändring, vilket påverkar dess riskbild. Att helt undvika att drabbas av avbrott och störningar kan vara svårt och är kanske inte ens önskvärt, med tanke på de höga kostnader för riskhantering som detta förmodligen skulle kräva. Däremot är det viktigt att man inte drabbas onödigt hårt, eftersom det ju innebär ett slöseri med resurser. I konkurrensutsatta verksamheter är det extra viktigt att man inte drabbas värre än konkurrenterna: helst ska man påverkas mindre. Effektiv riskhantering kan här utgöra en viktig konkurrensfördel.


Original languageSwedish
Short descriptionTidigare bokkapitel i numera nedlagd bok
Media of outputPDF
Number of pages31
Publication statusPublished - 2017 Feb 24

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this