Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna (ämnesspecifik text: matematik)

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

Abstract

Kontextualisering, interaktion och språklig stöttning är tre viktiga beståndsdelar i det parallella språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Genom att ge eleverna en varierad språkoch kunskapsutvecklande undervisning och möjliggöra olika sätt att arbeta kan matematiklärare öka möjligheterna för nyanlända elever att nå kunskapskraven i matematik.
Original languageSwedish
Media of outputText
PublisherSkolverket
Number of pages13
Place of PublicationLärportalen
Publication statusPublished - 2019 Dec 1

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this