Forskningsrapport om kulturskolors verksamhet för barn och unga i behov av särskilt stöd

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Forskningsrapporten undersöker i vilken omfattning barn och unga i behov av särskilt stöd inkluderas i kulturskolors verksamhet, enligt kulturskoleledarna. Resultaten, som bygger på kvantitativ data ur en landsomfattande enkätundersökning med kulturskoleledare, avslöjar att det finns sex stycken kulturskolor som inte inkluderar barn och unga i behov av särskilt stöd.
Original languageSwedish
PublisherMusikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Number of pages9
Publication statusPublished - 2017 Aug

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences
  • Music

Cite this