Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

Translated title of the contribution: Movium Fakta: Promoting biodiversity in cities and urban areas

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication articleResearch

Abstract

Trots att urbaniseringen är negativ för biologisk mångfald lyfts urbana miljöer ofta fram som en möjlig tillflyktsort för arter. Dessutom har kunskapen om hur biologisk mångfald bidrar till goda livsmiljöer för människor blivit allt tydligare. I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor.
Translated title of the contributionMovium Fakta: Promoting biodiversity in cities and urban areas
Original languageSwedish
Volume2024
No.1
Specialist publicationMovium Fakta
Publication statusPublished - 2024 Feb 23

Subject classification (UKÄ)

  • Ecology

Cite this