Från klarhet till klarhet. Lysande texter för sociologisk forskning

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Samhällsvetenskaplig forskning äger vanligen rum ytterst stillsamt, bland högar av papper och böcker, vid datorskärmar och på seminarier. Men ibland händer det något. En dag kan man få tag i en text som hjälper en att skärpa blicken, få ordning på intrycken och energi nog att börja argumentera. Materialet faller på plats och forskningen går faktiskt framåt.

Det handlar om teoretiska händelser – ett slags radikala betraktelseomkastningar – som kan lotsa den forskare som dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad bemödar sig med att få grepp om sin empiri.

Denna bok har samlat elva sådana händelser, det vill säga artiklar och bokkapitel från internationellt namnkunniga samhällsvetenskapliga forskare, som var och en erbjuder inspiration och nytänkande. Samtliga texter är översatta till svenska. Genom att grunna över det egna materialet i relation till dessa texter kan läsaren på ett lättare och friare sätt våga teoretisera sitt material – och därmed ta språnget till ny kunskap.

Boken har sin upprinnelse i en hyllning till lundaprofessorn och sociologen Malin Åkerströms forskargärning och därför sammanfaller de utvalda texterna med teman i hennes verk: social kontroll, kulturanalys, sociologisk kriminologi och kvalitativ metodologi. Den riktar sig till forskare, lärare och doktorander i samhällsvetenskapliga ämnen samt uppsatsskrivande studenter men också till andra vetgiriga medborgare som inför ett socialt fenomen ställer sig frågan ”hur ska man tolka det här?”

Om författarna
C. Wright Mills, Dorothy E. Smith, Diane Vaughan, James A. Holstein, Gale Miller, Liv Finstad, Viviana A. Zelizer, Jack Katz, Marvin B. Scott, Stanford M. Lyman, Robert M. Emerson och Anita Pomerantz.
Original languageSwedish
PublisherÉgalité
Number of pages384
ISBN (Print)8-91-979039-9-86
Publication statusPublished - 2013

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  • Social Work

Cite this