Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig?

Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Erica Sandlund, Pia Sundqvist

Research output: Contribution to conferenceOther

Abstract

Här presenteras det nystartade projektet Flerspråkiga praktiker i engelskundervisningen, finansierat av Vetenskapsrådet, samt forskning om flerspråkighet som ligger till grund för projektet. Vi kommer att undersöka hur och varför lärare och elever använder andra språk än engelska i engelskundervisningen. Vilken betydelse har användningen av elevers starkaste språk för deras lärande och inkludering i klassrummet?
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2017
EventHT-dagarna 2017 - Lund University, Lund
Duration: 2017 Apr 212017 Apr 22

Conference

ConferenceHT-dagarna 2017
CityLund
Period2017/04/212017/04/22

Subject classification (UKÄ)

  • Specific Languages
  • Educational Sciences

Cite this