FRIVA - risk, sårbarhet och förmåga. Samverkan inom krishantering

Martin Höst (Editor), Tuija Nieminen Kristofersson (Editor), Kurt Petersen (Editor), Henrik Tehler (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

549 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
PublisherLund University
Number of pages163
ISBN (Print)978-91-633-7691-7
Publication statusPublished - 2010

Subject classification (UKÄ)

  • Other Civil Engineering

Free keywords

  • krishantering och lärande
  • riskhantering i en socken
  • tekniska infrasystems sårbarhet
  • risk- och sårbarhetsanalys
  • krishanteringssystem

Cite this