Fuktdimensionering med generell checklista

Eva Harderup

Research output: Book/ReportReportResearch

119 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport är en bearbetning av de generella checklistor som presenteras i Fuktdimensionering med generell checklista - Tak-, Ytterväggs- och grundkonstruktioner med anslutningsdetaljer,
TVBH 7164.

Den första checklistan presenterades i FUKTSÄKERHET I BYGGNADER - GENERELL METOD FÖR FUKTDIMENSIONERING AV BYGGNADER i BFR-rapporten R32:1993.
De generella checklistorna i rapporten syftade till att kontrollera att framtagen metod gick att använda på alla typer av byggnader. Checklistorna var ingalunda fullständigt kompletta. Fuktdimensionering bygger på att varefter ny kunskap framkommer ska den användas exempelvis i sådana checklistor som
presenteras i rapporten.

De redovisade punkterna i denna checklista har bearbetats ett antal gånger. Den första versionen
utgick från BFR-rapporten och publicerades 1993 i TVBH-7164. Under 1993 och 1994 presenterades checklistan i annan form med praktiska exempel i tidskriften AMA-Nytt. Checklistan används i undervisningen på Väg- och Vatten vid Lunds Tekniska Högskola och från 1993 har förbättringar gjorts varje år allt eftersom ny kunskap har tillkommit. I rapporten presenteras kort fuktdimensioneringsmetoden och generella checklistor för tak-, ytterväggs- och grundkonstruktioner. En nyhet jämfört med tidigare versioner är att det finns en checklista för ingångsinformationen. Presenterade checklistor är avsedda att gälla för projektering av byggnader.

Skriften är sammanställd av Eva Harderup i samarbete med Lars-Erik Harderup och Kenneth Sandin. Denna ”slutgiltiga” utgåva är ett led till att sprida kunskap hur man på ett ganska enkelt
sätt kan minska risken för framtida fuktproblem i byggnader. Projektet ingår som ett samarbete inom området god inomhusmiljö mellan Boverket och Byggforskningsrådet inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att genom kunskapssammanställningar, erfarenhetsåterföring, demonstrations- och utvecklingsprojekt verka för ett miljö- och hälsorikt byggande och boende.
Original languageSwedish
PublisherByggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
Number of pages75
Volume3031
ISBN (Print)91-88722-14-7
Publication statusPublished - 1998

Publication series

NameRapport TVBH
Volume3031
ISSN (Print)0349-4950

Subject classification (UKÄ)

  • Building Technologies

Cite this