Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Anna Andersson, Mark V. Brady

Research output: Book/ReportReportPopular science

Abstract

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat krävs mycket mer för att uppnå de uppsatta miljömålen. Vi har utvärderat politiken som används för att minska utsläppen från de nio länder som samarbetar om restaureringen av Östersjön. Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig eftersom:

Många länder har inte genomfört de utlovade åtgärderna för att minska näringsutsläpp från jordbruket.

Viljan att minska utsläppen undergrävs av en åtgärdsplan som är onödigt kostsam och som upplevs som orättvis.

Vissa länder har svaga lokala institutioner medan andra har ineffektiva miljöstöd.
Original languageSwedish
PublisherAgriFood Economics Centre
Number of pages7
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameAgriFood Policy Brief
PublisherAgriFood Economics Centre
No.2022:2

Subject classification (UKÄ)

  • Environmental Sciences

Cite this