Gemensamt fokus på skilda fakulteter - Utveckling av bibliotekets stöd till tvärvetenskapliga forskare

Yvonne Hultman Özek, Ann-Sofie Zettergren, Hanna Voog

Research output: Contribution to conferencePoster

187 Downloads (Pure)

Abstract

För närvarande finns en stark trend med forskningsmiljöer där flera ämnen samverkar och där forskare inom flera fält samarbetar, exempelvis geriatrik, psykologi, psykiatri, arbetsterapi och hälsoekonomi. Forskare i tvärvetenskapen blir ofta eftersatta och hittar inte alltid det stöd de behöver i det kursutbud som erbjuds idag inom ramen för informationshantering. Lunds universitets bibliotek är en decentraliserad nätverksorganisation som består av fakultetsnära medelstora bibliotek. Uppdragen är tätt kopplade till respektive fakultets mål och vision såväl som till Lunds universitets biblioteks nätverks gemensamma mål – att erbjuda tjänster av hög kvalitet för forskare, lärare samt studenter. I detta projekt är vår ambition att kunna erbjuda ytterligare ett stöd till forskare utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att använda samt utveckla respektive fakultetsbiblioteks undervisande bibliotekariers kompetens och pedagogiska erfarenheter.
Vi har valt begreppet informationshantering och har här bland andra inspirerats av Christine Bruce’s modell ”the relational approach to information literacy … [when teachers] create situations where learners centre attention to relevant aspects…such as the information organisation experience” (Bruce, 1997 s.8). I vår kurs innefattar informationshantering tre delar; informationssökning, referenshantering samt viss grundläggande ordbehandling (Edhlund, 2006).
Original languageSwedish
Number of pages7
Publication statusUnpublished - 2009
EventCED Utvecklingskonferns 09 - Lunds universitet, EDEN
Duration: 2009 Sep 24 → …

Conference

ConferenceCED Utvecklingskonferns 09
Period2009/09/24 → …

Subject classification (UKÄ)

  • Information Studies

Keywords

  • informationssökning
  • constructive alignment
  • informationskompetens
  • referenshantering
  • SoTL

Cite this