Original languageSwedish
Pages (from-to)1-83
Number of pages84
JournalGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.
Issue number10
Publication statusPublished - 2019 Dec

Subject classification (UKÄ)

  • History and Archaeology

Cite this