Grophusben från en vendeltida gård: Osteologisk analys av djurben från Öllsjö 67:1

Research output: Book/ReportReportResearch

105 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport behandlar den osteologiska analysen av djurbenen från en arkeologisk slutundersökning i fastigheten Öllsjö 67:1 (L1987:3648). Analysen omfattar ben från fem grophus och en härd som daterats till yngre järnålder, med tyngdpunkt på vendeltid. Denna rapport redovisar resultaten från denna analys, samt från två kompletterande 14C-dateringar av ben från två grophus. Analysen har skett inom ramen för projektet ”Sheep O’Hoy: the zooarchaeology of Late Iron Age South Scandinavia” vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet. Projektet är finansierat av Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Number of pages40
Publication statusPublished - 2020 Jun 1

Publication series

NameReports in Osteology
PublisherHistorisk Osteologi, Inst. f. Arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet
Volume2020: 1

Subject classification (UKÄ)

  • Archaeology

Cite this