Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne: Rapport för Region Skånes kulturförvaltning

Research output: Book/ReportReportPopular science

Abstract

Denna rapport har sammanställts på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning under perioden mars – september 2022. Kartläggningsuppdraget är en del i Region Skånes arbete med att stärka samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn inom utvecklingsområdet konstnärligt skapande. Syftet med rapporten är att ge en både övergripande och detaljerad bild av befintlig utbildningsinfrastruktur i Skåne, för både barn, ungdomar och vuxna, samt att ge ett kunskapsunderlag för vidare arbete med frågor som gäller förutsättningar för framtidens kulturskapare, särskilt vad gäller utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Detta innebär även en undersökning av befintliga yrkesverksammas och organisationers uppfattning om brister och behov av utbildning och fortbildning inom olika konstartsområden.
Original languageSwedish
PublisherLund University, Campus Helsingborg
Commissioning bodyRegion Skåne kulturförvaltningen
Number of pages203
Publication statusPublished - 2023

Subject classification (UKÄ)

  • Other Social Sciences not elsewhere specified

Cite this