Grupptryckets tragik – om skildringen av kollektiva mekanismer i moderna svenska blockbusters

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Det sena 90-talets tre mest populära filmer, ”Jägarna” (1996), ”Fucking Åmål” (1998) och ”Hälsoresan” (1999) skildrade samtliga ett Sverige i ekonomiskt och moraliskt förfall, ett land genomsyrat av "onda" kollektiva mekanismer. Att den populära 90-talsfilmen skildrade vårt land i sådana termer kan rimligen ha att göra med att den ekonomiska tillbakagången i Sverige hade varit drastisk och att många svenskar med sannolikhet uppfattade detta som ett tecken på det kollektiva välfärdssamhällets och den traditionella svenska modellens gradvisa sammanbrott. Från att på 1970-talet ha varit ett av världens rikaste länder hade Sverige halkat ner i EU:s botten. Denna tendens, att förneka den i socialdemokratisk ideologiproduktion djupt förankrade gruppmentaliteten för att istället bejaka en ny individualism, står att finna också i de senaste fem årens tre populäraste svenska filmer: ”Grabben i graven bredvid” (2002), ”Ondskan” (2003) och ”Såsom i himmelen” (2004). Både ”Ondskan” och ”Såsom i Himmelen” handlar om samhällen präglade av uttalad kollektiv misär. Dessa filmer försöker emellertid prestera något av en lösning på problematiken genom att betona olika slags individuella initiativ.
Original languageSwedish
Title of host publicationSolskenslandet : svensk film på 2000-talet
EditorsErik Hedling, Ann-Kristin Wallengren
PublisherBokförlaget Atlantis
ISBN (Print)91-7353-115-4
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Arts

Cite this