Hantering av problem och förebyggande av konflikter under handledning av examensarbeten

Katrin Molina-Besch, Damien Motte, Charlotte Retzner

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

129 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med denna studie har varit att söka ett systematiskt sätt att hantera problemsituationer under examensarbetshandledning. Ett teoretiskt ramverk har framställts med hjälp av litteratur om arbetspsykologi respektive handledning av doktorander. För att testa relevans och giltighet av ramverket genomfördes en intervju-undersökning om hantering av problematiska handlednings-situationer bland lärare från LTH. Totalt har 17 personer från fyra avdelningar på två olika institutioner deltagit. Respondenterna svarade på hur de hade agerat i fyra problemsituationer som handledare brukar konfronteras med. Handledarnas strategier analyserades baserat på ramverket och man kunde bekräfta att framgångsrika strategier riktade sig mot sak och inte person, samt att dessa kunde klassificeras enligt ramverket. Ramverket bör kunna användas i praktiken av handledare för att hitta lösningar i problematiska handledningssituationer.
Original languageSwedish
Title of host publicationLTHs 8:e Pedagogiska inspirationskonferens
Place of PublicationLund, Sweden
PublisherLunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Genombrottet
Number of pages3
Publication statusPublished - 2014
EventLTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014 - LTH, Lund, Sweden
Duration: 2014 Dec 172014 Dec 17

Publication series

NameProceedings från LTH:s Pedagogiska inspirationskonferens
PublisherLunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Genombrottet
ISSN (Print)2003-377X
ISSN (Electronic)2003-3761

Conference

ConferenceLTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2014/12/172014/12/17

Subject classification (UKÄ)

 • Other Mechanical Engineering
 • Energy Systems
 • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Free keywords

 • examensarbete
 • handledning
 • handledningsstil
 • förebyggande av konflikter
 • förpackningslogistik
 • Packaging Logistics
 • maskinkonstruktion
 • Machine Design
 • miljö- och energisystem
 • Environmental and Energy Systems Studies
 • SoTL

Cite this