HSV underkänner bra utbildningar

Åsa Lindberg-Sand, Anders Sonesson, Gudrun Edgren, Maja Elmgren, Ann-Sofie Henriksson, Bo-Anders Jönsson, Elinor Edvardsson Stiwne

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

Abstract

Sedan något år tillbaka utvärderar Högskoleverket svenska högskoleutbildningar med ett nytt utvärderingssystem. Vi är mycket kritiska till systemet framför allt för att det på otillräckligt underlag underkänner även bra utbildningar. En av konsekvenserna är att svensk högre utbildning oförtjänt nedvärderas i europeisk jämförelse. De utbildningar som på allvar antagit utmaningen att förbereda studenter för arbetslivets krav, för en framtida forskarbana, eller som har stora tvärvetenskapliga inslag, löper stor risk att på felaktig grund stämplas som undermåliga. De riskerar att förlora sina studenter och läggas ner. Det nya systemet har kritiserats hårt, senast av det europeiska samarbetsorganet för kvalitet i högre utbildning (ENQA) som nyligen beslutade att Sverige inte längre uppfyller kraven för medlemskap. Trots kritiken hävdar både Högskoleverket och Utbildningsdepartementet att systemet fungerar bra.
Original languageSwedish
PublisherSveriges universitetslärarförbund (SULF)
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:51.

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this