Hur förstå "och" i "vetenskap och beprövad erfarenhet"?

Research output: Contribution to journalArticle

1380 Downloads (Pure)

Abstract

”Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar,”

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har åtminstone sedan 1800-talet följt svenska läkare, inte minst genom ovanstående bestämmelse i de läkarinstruktioner som gällde 1890-1994. Man tänker ofta på den som en ”relativt klar och preciserande bestämmelse” (SOU1989:60, 58), men både bestämmelsen och begreppet är numera så viktiga – för en mängd professioner – att man inte bör slå sig till ro med en känsla av lättnad.

En av svårigheterna med att förstå innebörden i begreppet består i att förstå hur de två komponenterna vetenskap och beprövad erfarenhet hänger ihop. Vad betyder det att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är om denna betydelsefulla men svårgripbara konjunktion som denna text handlar. Den användning av vetenskap och beprövad erfarenhet som vi är intresserade av här är när en bestämmelse där begreppet ingår används som en måttstock eller standard för våra handlingar. Det finns många sätt att uttrycka en sådan standard. Man kan kräva att handlingen ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, eller att den ska vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, och så vidare. Att det vi gör är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet betyder ju inte att det just nu finns vetenskapligt stöd för våra handlingar eller att vi kan legitimera dem genom att referera till beprövad erfarenhet. Förenlighetskravet är avsevärt svagare än enlighetskravet. Vi ska här utgå ifrån att det är speciellt intressant att förbättra vår förståelse av vad som krävs för att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kravet är starkare än förenligt med men kanske svårare att precisera än i enlighet med. Det är en vanlig formulering när till exempel Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, granskar frågor som har med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra, och den speglar också bestämmelsen läkarinstruktionen. Vår text vill alltså bidra med en analys av:

(VBE) X är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
Original languageSwedish
Pages (from-to)44-54
JournalFilosofisk tidskrift
Volume39
Issue number1
Publication statusPublished - 2018

Subject classification (UKÄ)

  • Philosophy
  • Medical Ethics

Cite this