Hus i Sverige - perspektiv på energianvändningen

Alf Emberg, Arne Elmroth, Christer Wannheden

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Sverige står inför ett skifte av energisystem. Det är hög tid att inse vilken utmaning som ligger i detta - en utmaning för bygg- och fastighetssektorn, för energibranschen och för våra politiker! Energipolitiken skulle kunna vara ett av verktygen för att bemästra arbetslösheten och urholkningen av vårt välfärssystem. Sverige måste byggas om till ett hushållande och kretsloppsanpassat samhälle som inte tär på jordens resurser och som inte förorenar och förstör miljön. Arbetet med att få till stånd de förändringar som krävs måste börja nu. Dessa och många andra tänkvärdheter framför Alf Elmberg vid Göteborgs Energi AB, Arne Elmroth, professor vid Lunds tekniska högskola och Christer Wannheden vid Akademiska Hus, Göteborg. Här ger de sin syn på hur energifrågorna behandlas i Sverige och hur de borde behandlas.
Original languageSwedish
PublisherByggforskningsrådet (BFR)
Number of pages100
ISBN (Print)91-540-5734-5
Publication statusPublished - 1996

Publication series

NameBFR T-skrift
ISSN (Print)1104-8433

Subject classification (UKÄ)

  • Building Technologies

Cite this