I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge

Christina Sjöblad (Editor), Mona Sandqvist (Editor), Birthe Sjöberg (Editor), Johan Stenström (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

I de fem sinnenas trädgård slår Damen an sitt instrument och musiken ger lyftning och förnöjelse åt alla skapande varelser. Det är naturligt att se Louise Vinge som mittfigur i en lärdomens trädgård, ett tankens och diktens gröna rum, där skilda tiders stämmor ständigt på nytt fås att ljuda genom tolkarens och förmedlarens hängivna arbete.
Kolleger och elever vill med boken I lärdomens trädgård tacka Louise Vinge för vad hon betytt under sin tid som professor i litteraturvetenskap i Lund. 35 skribenter har tagit sig an ämnen från en del av de fält där Louise Vinge gjort bestående insatser som litteraturforskare. Studierna kan därmed samsas under sex huvudrubriker: Litteraturhistorieskrivning, Romantikens idéer och texter, Regionernas litteratur, Berättandets former, Möten mellan texter och I diktens trädgård. Inom dessa ramar anknyter skribenterna till egna specialiteter, vilket gör att boken också speglar aktuella tendenser i dagens lundensiska litteraturforskning.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Number of pages537
Volume15
ISBN (Print)91-7966-392-3
Publication statusPublished - 1996

Publication series

NameLitteratur, teater, film, N.S.
Volume15
ISSN (Print)0347-7770

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Cite this