Identitet och skillnad. Nedslag i likhetens problematik

Michael Azar

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Vad innebär (och hur kan man bestämma) begreppet ”likhet”, att någonting ”liknar” sig självt eller något annat, att det därmed kan ”identifieras”, att det vidare kan ”för-likas” med ett begrepp och underställas dess identitet? Vad innebär (och hur kan man bestämma) begreppet ”skillnad”, att någon-ting aktivt eller passivt ”skiljer” sig från någonting annat, att ”skillnaden” utesluter och separerar två objekt (vilka de än må vara) från varandra? Existerar det någonting som är strikt identiskt med sig självt (i linje med den parmenidiska och platonska skolans förhoppningar) eller konstitueras varje identitet av en skillnad som samtidigt sätter den på glid från sig själv (enligt negativitetens och förgänglighetens analytiker från Herakleitos till Nietzsche)? Och ännu svårare: vilken ontologisk status har en förmodad identitet och skillnad? Finns dessa i själva varat (såsom idéer apriori), såsom former i medvetandet, som effekter av mötet mellan subjekt och objekt eller vilar de blott och bart på de betecknande elementets differentierande och identifikatoriska egenskaper? Går det överhuvudtaget att avgöra frågan huruvida det är möjligt eller inte att stiga ner i samma (identiska) flod två gånger? Essän tar sin utgångspunkt i Hegels Wissenschaft der Logik från 1812.
Original languageSwedish
Pages (from-to)19-39
JournalI skuggan av samtiden
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • History of Ideas

Keywords

  • namnet
  • logiken
  • postmodernism
  • Jabès
  • skillnad
  • Hegel
  • likhet

Cite this