Imiquimod: ett nytt potentiellt läkemedel för COVID19?

Sofia Tillgren, Samuel Cerps, Juan José Nieto Fontarigo, Asger Sverrild, Morten Hvidtfeldt, Celeste Porsbjerg, Lena Uller

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

BakgrundFör att tackla den rådande SARS-COV-2-pandemin har det ställts höga krav på en snabb utveckling och utvärdering av nya antivirala läkemedel. Bland några av de antivirala läkemedelskandidaterna finns imiquimod, en TLR7 agonist normalt administrerad för behandling av könsvårtor och basalcellscarcinom. Eftersom det har påvisats att imiquimod kan öka den antivirala responsen, är vår hypotes att den också skulle kunna användas som ett nyttpotentiellt läkemedel för att behandla COVID19.
MetodHumana bronkepitelceller (BECs) från 4 friska och 8 astmatiska patienter odlades fram efter borstprov i samband med bronkoskopi och behandlades med imiquimod ensamt, eller tillsammans med dsRNA samt SARS-COV-2 spike-protein (s-protein) för att härma en virusinfektion. SiRNA mot MDA5 och RIG-I användes också. Cellerna analyserades efter 3 och 24 timmar för uttryck av angiotensin-converting-enzyme-2 (ACE2), interferon-beta (IFNb)samt andra cytokiner involverade i COVID19 med luminex, RT-qPCR och western blot.
ResultatObehandlade astmatiska BECs uttrycker mindre ACE2 jämfört med BECs från friska individer. I mekanistiska experiment med astmatiska BECs halverade behandling med imiquimod uttrycket av ACE2 (p<0.05). Imiquimod ökade även uttrycket av IFNb 2 gånger, samtidigt som IL-1b, involverade i cytokinstormar, minskade (p<0.05). Kombination av s-protein och imiquimod ökade IFNb ytterligare 2 gånger (p<0.05). Dessa observationer gjordes även i dsRNA-stimulerade celler som behandlats med imiquimod (p<0.05). SiRNA visade attimiquimods IFNb boostade effekt var reglerad via receptorerna MDA5 och RIG-I.
SlutsatsBehandling av BECs med imiquimod visar på tre effekter: minskat uttryck av SARS-COV-2 receptorn ACE2, ökad antiviral kapacitet hos bronkepitelceller samt en minskning av cytokiner involverade i dödliga cytokinstormar.
Original languageSwedish
PagesP49
Publication statusPublished - 2020 Dec 15
EventState of the Art Covid-19 - Online
Duration: 2020 Dec 152020 Dec 16

Conference

ConferenceState of the Art Covid-19
Period2020/12/152020/12/16

Subject classification (UKÄ)

  • Immunology in the medical area

Cite this