Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

2418 Downloads (Pure)

Abstract

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs
och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som
organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang
Subtitle of host publicationutbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
EditorsAnders Persson, Roger Johansson
Place of PublicationHelsingborg
PublisherInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Pages391-412
ISBN (Electronic)978-91-7473-863-6
ISBN (Print)978-91-7473-862-9
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Keywords

 • sociologi
 • sociology
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences
 • inramning
 • frames
 • framing
 • ramfaktorer
 • ramfaktorperspektiv
 • skola som institution
 • skola som organisation
 • skola som rörelse
 • skola som seminarium

Cite this