Interaktion och samverkan över disciplingränser inom musikforskning idag

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Idag bedrivs musikforskning inom ett flertal områden. Avsikten med denna panel, med medverkande från disciplinerna musikvetenskap, musikpedagogik och konstnärlig forskning, är att perspektivisera och diskutera förutsättningar och möjligheter för interaktion, samverkan och kunskapsutbyte på fältet som helhet.
En central fråga i detta sammanhang rör hur kunskap och utvecklingserfarenheter kan spridas och delas. Disciplinernas traditioner när det gäller forskningsmetoder och inriktningar skiljer sig ofta åt och ligger ibland närmare andra vetenskapsområden, men de överlappar också, med fokus på musik som en förenande faktor. I Sverige finns inga renodlade tidskrifter för konstnärlig forskning i musik eller musikpedagogik. På det musikvetenskapliga området har Svensk tidskrift för musikforskning (STM-SJM) haft en central roll, och är ett av de äldsta kontinuerligt utgivna organen för musikforskning i Europa. Sedan några år har tidskriften breddats mot alla musikforskningsområden och välkomnar forskningsbidrag från t ex musikteori, musikanalys, musikestetik, musikhistoria, konstnärlig forskning, musikpedagogik/ utbildningsvetenskap, musiketnologi och musiksociologi. Detta innebär nya möjligheter men också behov av dialog kring former för hur forskning ”förpackas” och kommuniceras.
Panelen kommer att spänna över ett område från övergripande frågor om tvärvetenskapliga samarbetsprojekt till mer specifika ämnen såsom dokumentationsmetoder och publikationsformat.
Medverkande i panelen:
Henrik Frisk, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Tobias Lund, Odeum, Lunds universitet
Eva Saether, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Mattias Lundberg, Uppsala universitet
Stefan Östersjö, Luleå tekniska universitet
Monica Lindgren, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
Original languageSwedish
Pages24-24
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019 Jun 14
EventMusikforskning idag 2019 - Gothenburg University, Gothenburg, Sweden
Duration: 2019 Jun 142019 Jun 16
http://musikforskning.se/node/7

Conference

ConferenceMusikforskning idag 2019
Country/TerritorySweden
CityGothenburg
Period2019/06/142019/06/16
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Arts
  • Educational Sciences

Cite this