Internationaliseringen, vad, hur, varför?

Jonas Johansson

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
JournalPolitik och Samhälle
Issue number1
Publication statusPublished - 1998

Subject classification (UKÄ)

  • Political Science

Free keywords

  • Politisk makt och demokrati
  • Internationell politik
  • Politik i tredje världen

Cite this