Internetbaserad rehabilitering av långtidssjukskrivna personer med smärta och utmattningssyndrom - en randomiserad studie

Gunilla Brattberg

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Abstract in Undetermined
Introduktion: Internet har med framgång använts för behandling, företrädesvis kognitiv beteende-terapi, av olika symtom. Däremot saknas studier där man rehabiliterat långtidssjukskrivna med multipel problematik över Internet. I denna studie omfattande 55 personer deltog 27 i en rehabili-teringskurs över Internet. Övriga 28 personer placerades på väntelista och utgjorde kontrollgrupp.

Syfte: Projektet har haft som mål att utforska om existentiella samtal med kognitiv beteendeinriktning i grupp över Internet har rehabiliterande effekt för långtidssjukskrivna personer med smärta och/eller utmattningsdepression. Målet har varit att öka deltagarnas hälsa och livskvalitet och för dem som inte erhållit permanent sjukersättning om möjligt även arbetsförmågan.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Number of pages25
Publication statusPublished - 2005

Subject classification (UKÄ)

 • Human Computer Interaction

Keywords

 • skola och internet
 • Ohälsa
 • universitet
 • Lärande
 • Lärande och specialpedagogisk design
 • Fallstudier och användartester
 • Smärta
 • utmattningsdepression
 • långtidssjukskrivning
 • rehabilitering
 • Internet.

Cite this