Invandring och företagande: Kunskapsöversikt

Martin Klinthäll, Craig Mitchell, Tobias Schölin, Zoran Slavnic, Susanne Urban

Research output: Book/ReportReportResearch

601 Downloads (Pure)

Abstract

Entreprenörskap och egenföretagande framställs idag som betydelsefulla faktorer avseende både tillväxt, sysselsättnings- och integrationsproblem. I en ny kunskapsöversikt presenteras och diskuteras kunskap om invandring och företagande ur ett internationellt och svenskt perspektiv. Översikten redogör för om det finns något särskilt som karaktäriserar utlandsföddas företagande exempelvis vad gäller utbildning, uppstart, finansiering, överlevnad, lönsamhet, tillväxt och sysselsättning, samt branschfördelning. Rapporten lanserades vid ett seminarium på Tillväxtverket den 15 december 2016.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherStatens Offentliga Utredningar
Commissioning bodyDelmi - Delegation för Migrationsstudier
Number of pages78
ISBN (Print)978-91-88021-16-8
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameStatens offentliga utredningar
No.7
Volume2016

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this