"Jag längtar efter svensk kvalité och tänkande...": Hur vi använder kategoriseringar i samtalet

Kenneth Holmqvist, Jana Holsanova

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Abstract

Vår frågeställning i denna artikel är: Hur talar man om etniska grupper så att de andra samtalspartnerna inte uppfattar det sagda som stereotypi och tecken på dålig bildning? Med utgångspunkt i ett svenskt och två tjeckiska material visar vi med en lång rad exempel hur 'vi'&endash;'dom' kontrasten formuleras av talaren och förhandlas vidare med övriga samtalspartner. I samtalsexemplen illustreras också hur samtalspartnerna i sina reaktioner på olika sätt rör sig kring gränserna för vad som är acceptabelt att säga. Vi sammanfattar med ett antal tumregler för den som hamnar i samtal där man talar illa om 'dom'
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 1996

Subject classification (UKÄ)

  • Philosophy

Keywords

  • Cognitive Studies

Cite this