Juridikens dolda tankestrukturer. Observationer av metaforbruk i den svenska civilrätten

Johan Mattsson, Stefan Larsson

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  I denna artikel studeras metaforer i den svenska civilrätten med hjälp av en modern teori om metaforer – den kognitiva lingvistiken och dess undergrupp, den konceptuella metaforteorin. Syftet är att göra observationer av konceptuella metaforer och visa på metaforerna och deras underliggande tankestrukturers grundläggande betydelse för civilrättslig reglering, och vi använder oss därför av flera exempel för detta, som metaforna 'djur är varor' och 'tid är en ändlig resurs', som var och en har betydelse för tolkning och tillämpning. Det kognitiva lingvistiska perspektiv som detta innebär för den rättsliga analysen visar även på alternativa förklaringar till hur vissa domslut kommit till och viss rättsutveckling etablerats.
  Original languageSwedish
  Pages (from-to)512-534
  JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
  Volume127
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2014

  Subject classification (UKÄ)

  • Work Sciences
  • Information Systems, Social aspects

  Keywords

  • Konceptuella metaforer
  • kognitiv lingvistik
  • civilrätt
  • förtingligande.

  Cite this