Kärlek och vänskap. Platon, Aristoteles och europeisk idétradition. Platonsällskapets XXI symposium i Lund 2-5 juni 2011 http://aigis.igl.ku.dk/2012,2/Platonacta/indhold.html

Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)peer-review

Abstract

περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελθεῖν· ἔστι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς, ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον. ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ᾽ ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα.
Härnäst är det dags att avhandla vänskapen. Den är en sorts dygd eller förekommer tillsammans med dygden. Dessutom är vänskap det som man allra mest behöver för att leva, för utan vänner skulle ingen vilja leva, även om han hade allt möjligt annat gott. (Aristoteles Nikomachiska Etiken 1155a)

Platonsällskapets XXI symposium, som anordnades i Lund 2-5 juni 2011, hade som tema: “Kärlek och vänskap. Platon, Aristoteles och europeisk idétradition.” Kärlek och vänskap, som är så omistliga för ett gott liv, har diskuterats sedan antiken. Föreliggande symposierapport avhandlar temat från vitt skilda synvinklar och med utgångspunkt från såväl antika som senare tänkare.

Stort tack till Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund och Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond för deras generösa bidrag till symposiet.

För Platonsällskapet

Karin Blomqvist
preses 2009-2011
Original languageSwedish
PublisherKöpenhamns universitet
VolumeAIGIS 12,2 - november 2012
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAIGIS
No.http://aigis.igl.ku.dk/2012,2/Platonacta/indhold.html
VolumeAIGIS 12,2 - november 2012

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Greek (015004007)


Conference Name: Kärlek och vänskap. Platon, Aristoteles och europeisk idétradition. Platonsällskapets XXI symposium
Conference Location: Lund
Conference Date: 2011-06-02/2011-06-05

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Free keywords

  • Kärlek
  • vänskap
  • Platon
  • Aristoteles
  • nordisk idétradition

Cite this