Kön och genus i grundskolans kursplaner: En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet

Research output: ThesisMaster's Thesis

Abstract

Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk pedagogik.
Original languageSwedish
QualificationMaster
Awarding Institution
  • Malmö Academy of Music
Supervisors/Advisors
  • Malmström, Martin, Supervisor
Publication statusPublished - 2020 Mar 12

Subject classification (UKÄ)

  • Pedagogy

Cite this